REAL-TIME 2005

online Global Art Annual

30.06.05 - 30.06.06

Dear Ivar Dillan

Congratulation for the Honorable Award!

Diploma of Excellence is included as an attachment; you can view,
download, and print the .JPG or .PDF file from this attachment.

We are pleased to inform you of the announcement of winners of
ARTOTEQUE’s REAL-TIME the firts online global art annual 30.06.2005 – 30.06.2006,
held on 24 February 2006 London. 185 artists sellected from
568 artists from 87 countries entered 750 works in the 1st edition of the competition.

The REAL-TIME prizes of 2005 /2006 go to 69 artists from 23 countries:

Yugoslavia (1), USA (28), UK (1), Switzerland (1), Sweden (1), Spain (1), Portugal (1),
Norway (3), Mexico (1), Japan (1), Jamaica (1), Italy (2), Israel (2), Germany (2), Finland (6),
Croatia (2), Chile (1), Canada (2), Bulgaria (1), Brazil (2), Austria (1), Australia (4), Argentina (2).

We congratulate all the artists.Check the winning artists at the link http://www.artoteque.com/realtime.htm

Marta Maria Dimitrescu
Fine artist, curator
ARTOTEQUE.COM
15 Manchester Court
London E16 3GZ (UK)

www.Artoteque.com


Fabulerende samfunnsengasjement

Hentet KunsTromSiden av Irene Snarby

Ivar Dillan

Ivar Dillan griper fatt i mennesket og vår livsverden.

Han er fabulerende og elegant- samtidig som han er politisk og satirisk.

I Tromsø Kunstforening kan vi frem til 20.05.01 se malerier og tegninger av denne kunstneren

som debuterte på Nordnorsken i 1969- og som siden har markert seg både som tegner og maler

Dillan regnes som en sterkt profilert kunstner i det nordnorske kunstlivet.

Intendant Per Kvist skriver om han i Kunstforeningens vårprogram: "

Samfunnsengasjementet kommer kanskje mest eksplisitt til uttrykk i hans tegninger,

som noe konkret- eller om en vil - litterært beskrivende,

men også i hans maleriske produksjon er fornemmelsen av noe ytre,

av en reell erfaring tilstedeværende- om enn i en noe mer abstrahert form."

INSTALLASJON "MADONNA" BODØ KUNSTFORENING 1995

TRASH-SKULPTUR M.M. HARSTAD (FINN) 1999

KUNST ?

Vårt univers, et av kanskje uendelig mange, består av krefter med en ufattelig spredning.

I en like ufattelig smal stripe, gir bestemte forutsetninger,

noen av disse kreftene, evnen til å skape liv, så marginalt, at livet selv blir sin egen skaper;

alltid allestedsnærværende, og oppstående når forutsetningene er tilstede.

Vår oppfatning av liv, avhenger av vår begrensede tilgang på dimensjoner.

Oppfatningen av vår egen tilstedeværelse i universet, har hatt en mikroskopisk utvikling

i forhold til altet, mens vår subjektive oppfatning fra jorden som ”pannekake”,

til dagens nivå, har vært enorm.

I vår smale livsstripe, finnes en enda smalere ”stripe” av skapende krefter, kunst,

som igjen begrenses av dimensjonene den oppleves igjennom.

Etter min oppfatning, den samme energi som alt består av, like marginal som all filosofi eller tro.

Fordi kunst består av den samme altomfattende kraft, er opplevelsen av den,

en opphøyet rus, en åndelighet, en orgasme, som berører selve meningen med livet.

IVAR DILLAN

Min måte:

Jeg har klart for meg min enorme begrensning. Når jeg bestemmer, blir det bare det begrensningene tillater. I maleri som i livet ellers tar jeg heller imot enn å styre. Tar ti skritt tilbake og kjenner etter, utenfor den sonen jeg bestemmer i. Det er veldig lenge siden jeg lot prosessen mot et maleri avgjøres av min begrensing. Det neste er subjektivt og ikke en oppskrift for andre enn meg selv: Nytt hvitt lerret (fullkomment) noen streker en fargeklatt eller. Ser hva som skjedde. Er jeg heldig, ser jeg muligheter, og prøver å utvikle det som har skjedd, men på lerretets premisser. Blir jeg for ivrig setter jeg på musikk som jeg kjenner og liker, og som ikke styrer hodet noen vei. Med stor ydmykhet følger jeg, uten tanker og vilje, det lerretet byr på. Dæven hvor spennende dette "yrket" er. Slik kan jeg fråtse i månedsvis mens det ene arbeidet etter det andre manifesterer seg, kanskje av seg selv.

(må sies); det koster krefter ikke å overta prosessen.

Sa Ivar